Enligt a rapport från ECO var det genomsnittliga förväntade arbetslivet för 15-åringar i Europeiska unionen (EU) 36 år förra året. Sedan 2001 har denna siffra ökat kontinuerligt och har bara stannat upp 2020 på grund av Covid-19: från 23 år 2002 gick den till 35,9 år 2019 och sedan till 35,6 år 2020.

År 2021 återgick dock denna indikator till de nivåer som rådde före pandemin. Portugal tillhör den övre halvan av de EU-länder där befolkningen i arbetsför ålder tillbringar fler år i arbete och ligger över det europeiska genomsnittet, med en genomsnittlig arbetstid på 37,6 år 2021, enligt Eurostat. uppgifter.

Portugal ligger på tionde plats bland de EU-länder som har det längsta arbetslivet. Den översta platsen på podiet tillhör Nederländerna (42,5 år), följt av Sverige (42,3 år) och Danmark (40,3 år). Dessa är de enda EU-länder vars genomsnittliga förväntade arbetslivslängd överstiger 40 år.

De kortaste livslängderna noterades däremot i Rumänien (31,3 år), Italien (31,6 år) och Grekland (32,9 år).

Om man analyserar befolkningen efter kön har portugisiska män ett längre arbetsliv: enligt Eurostats uppgifter kommer de 2021 att ha ett arbetsliv på 38,6 år. Kvinnor å andra sidan arbetar 36,6 år av sitt liv.