Omständigheterna kring John of Gaunts misslyckande med att ge kung Fernando I sin utlovade militära hjälp och den därav följande förödmjukelsen som Kastilien tvingade Portugal till genom det fredsavtal som undertecknades i Santarém i mars 1373 beskrivs utförligt i mitt brev(www.theportugalnews.com/.../anglo-portugalalliances) som ni vänligen publicerade i mars.

Man bör också komma ihåg att Portugal under dessa 650 år vid flera tillfällen varken var vän eller allierad med England. År 1588 var det en portugisisk eskader bestående av tio galjoner och två zabras som ledde den dödsdömda spanska armadan från Lissabon till invasionen av England. Under andra hälften av 1800-talet stod Portugal flera gånger på gränsen till krig på grund av det brittiska imperiets intrång i dess kolonier i södra Afrika och 1940 gavs exportlicenser för det viktiga krigsmaterialet wolfram uteslutande till Nazityskland.

Det portugisiska folket har alltid sträckt ut vänskapens hand till britterna, men detta uppskattade internationella förhållande bör inte hållas som en lösensumma av elitistiska, politiska och företagsmässiga intriger.

per e-post Roberto Cavaleiro, Tomar