Landet sitter nära mitten av bordet bland följande olika medlemsstater, med en hyresökning på 25 % under samma period. Estland leder vägen när det gäller de största ökningarna, medan Cypern, Italien och Grekland såg prisnedgångar.

Mellan 2010 och första kvartalet 2022 ökade huspriserna i Europeiska unionen (EU) stigit med 45 % och hyrorna med 17 %. Dessa indikatorer är fortfarande liknande utveckling under periodens första år, men utvecklingen skiljde sig åt betydligt från och med andra kvartalet 2011. Även om hyrorna har ökat stadigt under dessa 12 år, har bostadspriserna fluktuerat. avsevärt.

Efter en kraftig nedgång mellan andra kvartalet 2011 och första kvartalet 2013 var huspriserna mer eller mindre stabila mellan 2013 och 2014, säger Eurostat. Sedan skedde en snabb ökning i början av 2015 då huspriserna steg mycket snabbare än hyrorna.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2022 och 2010 var huspriserna priserna mer än hyrorna i 19 av EU:s medlemsstater. Vid en närmare granskning, priserna mer än fördubblades i Estland, Ungern, Luxemburg och Tjeckien, Lettland, Litauen och Österrike.


Om man tittar på de olika medlemsstaterna, så ligger Estland i topp. högst upp i tabellen med ett hopp på nästan 180 % i huspriser och hyror. Bakom Ungern och Luxemburg. Å andra sidan sjönk priserna och hyrorna med omkring 25 % i Grekland. Noterbart är också Italien, där hyrorna steg med cirka 5 %, men priserna sjönk med cirka 10 %.

Portugal ligger i mitten av tabellen, men över den Det framgår av Eurostats diagram. På det nationella territoriet priserna stigit med 70 % under de senaste 12 åren och hyrorna med 25 %.