Under ett år av torka upprepade Pimenta Machado att situationen är "dramatisk" i vissa delar av landet, med reserver under det normala, men ansåg att lösningen inte bara är att bygga fler dammar, utan också att lösa problemen med slöseri, eftersom "bevattningssystemen slösar bort mer än 35 procent av vattnet".

Som han förklarade förbrukar jordbruket 75 procent av det vatten som används i landet och mer än en tredjedel fortsätter att slösas bort i transportförluster, på grund av systemens ålderdom, många byggdes på 1950-talet, och ansåg att "vägen är att göra systemen mer effektiva".

"Det som behövs är att modernisera kanalerna. Det är inte meningsfullt i dag att förlora vatten genom transport, så fokus ligger på effektivitet, men också på att hitta nya vattenkällor, till exempel att använda vatten från reningsverk för att tvätta soptunnor och gator".

APA:s vice ordförande talade vid ett forum om torka och bevattning i Vila Flor, i Bragança-distriktet, och uppgav att Portugal förbrukar motsvarande "två Alquevas" vatten per år, varav cirka 75 % är avsett för bevattning inom jordbruket.

Inom denna sektor lyfte han fram två verkligheter i landet, söder om Tejo och i nordöstra Trás-os-Montes, där torkan enligt honom "är strukturell och inte en fråga om vattenbrist".

"Vägen framåt är att sektorerna effektivare, Vi ber om fler dammar, och naturligtvis är det nödvändigt att bygga fler dammar, men i år är vi inte drabbade för att vi inte har några dammar, utan för att vi har dammar, men de har inte vatten", försvarade han sig.