"Förändringen av konsumentprisindexet (KPI) på årsbasis var 8,7 % i juni 2022, vilket är 0,7 procentenheter högre än vad som observerades i juni 2022. föregående månad och den högsta nivån sedan december 1992", meddelade INE och bekräftade att preliminära siffror.

Den underliggande inflationsindikatorn (totalt index exklusive obearbetade livsmedel och energi) accelererade också och registrerade en årlig förändring på 6,0 % på årsbasis, vilket är 0,4 procentenheter högre än den som noterades i maj. 2022 och "det högsta värdet som registrerats sedan juni 1994".