Preliminära uppgifter som finns på ICNF:s webbplats visar följande att det sedan början av året har inträffat 5 560 bränder på landsbygden, som orsakat 20 379 hektar bränd yta, varav 52 % i buskar, 40 % i skog och 8 % i jordbruksområden.

Om man jämför dessa uppgifter med ICNF:s rapport av den 15 juli 2021, konstaterades att den brända arealen hittills har ökat med 65 %, plus 8 256 hektar, och att antalet bränder har ökat med 30 %, vilket innebär att ytterligare 1 297 bränder.

ICNF:s uppgifter visar också att mer än en tredjedel av årets brända området har brunnit sedan i fredags, med bränder som har förbrukat 7 906 hektar. hektar sedan dess och hittills (38 % mer).