Detta är "ett problem som har dragit ut på tiden i många, många år", sade ordföranden för Confederation of Tourism of Portugal (CTP), Francisco Calheiros, som talade vid presentationen av slutsatserna från studien "Economic impact of the non-decision on the implementation of the new Lisbon Airport".

Francisco Calheiros betonade att den nya flygplatsen inte bara är viktig för turismen, utan att den är "en oerhört viktig nationell infrastruktur" för den portugisiska ekonomin och för andra verksamheter.

"Det är en stor nationell infrastruktur som är brådskande", tillade han och konstaterade att den nya flygplatsen har diskuterats under lång tid och att "det är dags att sätta stopp för det".

I studien undersöktes fyra möjliga scenarier.

Enligt studien "kommer den otillfredsställda efterfrågan på Humberto Delgado Airport, med hänsyn till den tid som krävs för att driva en ny flygplats, att innebära mycket stora kostnader under de kommande åren, särskilt inom turistsektorn, men även indirekt i hela ekonomin". Portugisiska".

I det scenario där de ekonomiska konsekvenserna "är mer rimliga över tiden" - Portela+1, tillgängligt 2028 och med en snabbare återhämtning av efterfrågan) - "beräknas den ackumulerade potentiella förlusten av genererat välstånd (VAB) fram till 2027 uppgå till 6,8 miljarder euro, vilket i genomsnitt är förknippat med 27,7 tusen färre arbetstillfällen per år och en beräknad förlust av skatteintäkter på 1,9 miljarder euro".

Det vill säga, om man till den orealiserade GVA:n lägger de icke uppburna skatterna, "kan landet förlora omkring 9 000 miljoner euro fram till 2027", enligt studien.

De ekonomiska förlusterna skulle kunna uppgå till 0,77 % av bruttonationalprodukten (BNP) och 0,95 % av sysselsättningen, "i detta scenario med försenat beslut och snabb återhämtning".