För att bekämpa torkan i regionen har den interkommunala kommunen Algarve (AMAL) meddelat att simbassängerna ska stängas och att man ska upphöra att använda prydnadsfontäner.

Enligt ett uttalande från AMAL har de 16 borgmästarna i Algarve beslutat att stänga de offentliga kommunala simbassängerna under augusti månad och eventuellt hela september månad (med undantag för de simbassänger som är öppna i de mer inåtvända områdena).

Det interkommunala rådet godkände också stängningen av prydnadsfontäner, minskningen av bevattningsdagar och stoppandet av bevattning av offentliga grönområden med gräsmattor som återigen har omställts till inhemska arter och som kräver mindre vattentillgång.

I meddelandet påminner ordförandena för Algarvekommunerna om att "vissa av dessa åtgärder är redan på plats och andra kommer att förstärkas eller genomföras under de närmaste veckorna, med hänsyn till det torkscenario som påverkar regionen och som i vissa fall är extremt".

Ordföranden för AMAL, António Miguel Pina, hade redan varnat för den allvarliga situationen med vattenbrist i distriktet och påminde om att "om nästa hydrologiska år blir detsamma kan det till och med bli brist på vatten i kranarna i Algarve i oktober 2023".