Hon växte upp i Infant Johns slott. År 1447 blev hon hovdam hos prinsessan Isabel och följde med henne till Kastilien. Isabel skulle gifta sig med kung Johannes II. Trots att Isabel och Beatrice var vänner blev Isabel svartsjuk på hennes skönhet och lät låsa in henne. När Beatrice satt fängslad fick hon en vision som sa att hon skulle grunda en ny orden tillägnad Guds moder.


Beatrice lyckades fly från sin cell och tillbringade de kommande 37 åren i dominikanklostret i Toledo, även om hon aldrig blev medlem i orden.

År 1484 gav drottning Isabel Beatrice och hennes följeslagare ett palats i Toledo. Detta nya kloster i Toledo skulle ägnas åt att hedra Marias obefläckade avlelse och Beatrice utformade en religiös dräkt i vitt med en blå mantel.

Beatrice dog i klostret som hon grundade i augusti 1492. Hennes högtidsdag är den 17 augusti och hon är skyddshelgon för fångar.