Enligt en analys som Lusa gjort av uppgifter från DGEEC, som publicerats på portalen Infocursos (http://infocursos.pt/), är de tre utbildningar som har flest utländska studenter tandläkarutbildningar vid Fernando Pessoa-universitetet och universitetets institut för hälsovetenskap samt managementutbildningen vid Universidade Nova de Lisboa.

Läsåret 2020/2021 skedde dock en allmän minskning av antalet utländska studenter, med en andel utländska studenter inskrivna i examina på 10,8 % (2,3 procentenheter mindre än föregående läsår) och 10,4 % i integrerade masterutbildningar (minus 0,9 procentenheter).

I masterstudier på andra cykeln skedde en minskning med 4,1 procentenheter, med utländska studenter som gick från 27,5 % 2019/2020 till 23,4 % förra året.

I yrkesinriktade högre tekniska kurser (CTeSP) skedde en ökning med 0,4 procentenheter, från 14,4 % 2019/2020 till 14,8 % 2020/2021.

Denna information finns från och med idag tillgänglig på portalen Infocursos (http://infocursos.pt/), som tillhandahåller uppgifter och statistik om högre utbildningskurser.