Enligt byggnads- och bostadsstatistik från det nationella statistikinstitutet (INE), så handlades förra året "165 682 bostäder, vilket är en ny toppnotering och en ökning med 20,5 % jämfört med 2020", rapporterade INE.

Värdet på de bostäder som såldes 2021 uppgick till 28 100 miljoner euro, vilket är 31,1 % mer än 2020, medan medianpriset för sålda familjehus var 1 297 euro per kvadratmeter (m2), vilket motsvarar en ökning med 9 % jämfört med föregående år.

Medianpriset på bostäder låg fortfarande över det nationella värdet i underregionerna Algarve (2 000 euro/m2), i Lissabons storstadsområde (1 813 euro/m2), på Madeira (1 436 euro/m2) och i Portos storstadsområde (1 370 euro/m2).

Ökande hyror

Medianhyran för nya hyresavtal för familjebostäder i Portugal uppgick till 6,04 euro/m2, vilket motsvarar en ökning med 7,7 % jämfört med 2020 (+5,5 % föregående år).

Antalet nya kontrakt som undertecknades ökade också med 9,4 %.

Byggnation

Byggandet uppvisade också en betydande tillväxt under 2021, en period då 25 409 byggnader beviljades tillstånd, en ökning med 8,2 % jämfört med 2020 (-3,7 % år 2020) och 4,3 % jämfört med 2019.

Förra året licensierades 36 731 bostäder i landet, vilket motsvarar en ökning med 8,7 % jämfört med föregående år (33 806 bostäder 2020, -3,9 %).

INE uppskattar att 15 262 byggnader färdigställdes år 2021, vilket motsvarar en ökning med 3,6 % jämfört med föregående år (+7,8 % år 2020, 14 732 byggnader) och 22 384 bostäder, vilket motsvarar en ökning med 10,2 % (+27,6 % år 2020, motsvarande 20 320 bostäder).