Genom att minska den genomsnittliga förväntade livslängden vid 65 års ålder med 0,08 år - motsvarande en månad - under den treårsperiod som löper ut i år, kommer pensionsåldern som kommer att tillämpas 2024 att fastställas till 66 år och tre månader, skriver tidningen.

Experter som JE har kontaktat anser att detta scenario är "troligt" och "acceptabelt". Miguel Coelho, universitetsprofessor och tidigare chef för institutet för social trygghet, kommenterar: "Det finns en stor sannolikhet för en minskning av medellivslängden, eftersom den [föregående] treårsperioden var 2019, som var relativt sett mer välvillig än 2022 när det gäller dödlighet."

"Medellivslängden kommer att fortsätta att minska. Sedan mars 2022 har vi haft fler dödsfall än under samma period förra året", instämmer Filipe Ribeiro, demograf och professor vid universitetet i Évora.