José Amaro, ordförande för Motoclube de Faro, sade att festivalen "var positiv, med tanke på alla avvikelser som inträffade" som härrörde från förbudet mot att vistas i skogsområden, inom ramen för det undantagstillstånd som regeringen förklarat.

Att ställa in evenemanget var uteslutet eftersom "det skulle skapa stora svårigheter för [organisationen] att uppfylla alla de åtaganden den redan gjort" och "det var nödvändigt att ta hänsyn till de tusentals människor från hela Europa som åkte till koncentrationen från Faro", sade José Amaro.

"Men målen uppnåddes, även med dessa begränsningar", sade Motoclubes ordförande och avslöjade att "antalet deltagare, inom själva inhägnaden, var cirka 35 000 personer".