António Costa besökte vattenkraftverket som är koncessionerat till Iberdrola och bevittnade i "Caverna de Gouvães" hur detta vattenkraftverk startades. Innan han höll sitt tal ville han lämna ett "ord av solidaritet" till de närvarande borgmästarna och framför allt till dem som står inför och fortfarande står inför dramatiken med skogsbränder.

I dag brinner det fortfarande i Chaves, Murça och Vila Pouca de Aguiar, i distriktet Vila Real.

"Vi har verkligen ingen tid att förlora i kampen mot klimatförändringarna och vad det innebär i en ny rörlighetspolitik, i en ny politik för att stärka energieffektiviteten och framför allt i de ökande investeringarna i förnybar energi".

Och, som han påpekade, Portugal "befinner sig tyvärr i en särskild situation för att förstå hur brådskande och klimatnödvändigt det är" för landet.

"Vi tillhör de områden som har drabbats mest av kusterosion, vi tillhör de länder som har drabbats mest av ökad torka och vi vet att vi är ett av de länder där risken för skogsbränder har ökat mest", betonade han.

Han tillade att det finns ett grundläggande faktum som vi måste ta hänsyn till.

"Även om mänskligheten lyckas uppnå, inom den fastställda tiden, det mål som fastställts i Parisavtalen om att begränsa den globala temperaturökningen med en och en halv grad, även om vi lyckas uppnå detta mål, kommer risken för skogsbränder ändå att sexfaldigas i framtiden i vårt land".