Enligt Lusoponte, det företag som förvaltar bron, beror stängningen på behovet av kontroller inom ramen för de arbeten som för närvarande pågår på infrastrukturen.

Som ett alternativ föreslår Lusoponte att man använder bron 25 de Abril och att man följer de restriktioner som gäller för denna bro när det gäller transport av farligt material, vilket endast är tillåtet mellan kl. 02.00 och 05.00.

I april meddelade företaget att körbanornas bredd kommer att minskas fram till början av november på grund av arbeten.