Enligt Jornal de Notícias (JN) kommer det nya 112-systemet att kosta 11,5 miljoner euro, vilket är nästan hälften av det belopp som garanteras av återhämtnings- och återhämtningsplanen. Resten finansieras genom de kommande fem årens statsbudgetar, fram till den 31 december 2027.

När någon ringer 112 från en mobiltelefon skickar det befintliga systemet - Cell ID - för närvarande endast platsen för den närmaste antennen, som kan vara kilometer bort från platsen för nödsituationen. Från och med nästa år kommer växlarna att få den exakta geografiska platsen för det område från vilket nödsamtalet ringdes. Detta sker redan med fasta telefoner.

Denna nya funktion kommer att vara mycket användbar i fall där någon har en nödsituation och inte vet exakt var de befinner sig.

Portugal har för närvarande 63 callcenter. Fyra är nivå 1, för service, och de återstående 59 är avsedda för mediautskick.

Enligt de uppgifter som tidningen samlat in från ministeriet för inre förvaltning (MAI) är den genomsnittliga svarstiden för samtalen sex sekunder.