Antalet personer som är inskrivna i utbildningskurser eller som är arbetsoförmögna på grund av sjukdom ökade kraftigt till 131 350 i juni, vilket är en ökning med 44 % jämfört med januari i år, enligt uppgifter från Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Denna utveckling kan delvis förklara den kraftiga minskningen av arbetslöshetsregistren: sedan början av året har de sjunkit med 20 % till 282 453, det vill säga det finns 73 415 färre registrerade. Jämfört med samma månad 2021 var minskningen ännu större, med 25,3 %, dvs. 95 419 arbetslösa färre.

Arbetsministeriet sade i ett uttalande att "arbetslösheten har nått sin lägsta nivå någonsin". Premiärminister António Costa sade under debatten om nationens tillstånd i parlamentet att Portugal är på en "god väg", med tanke på att "juni månad uppvisade det bästa resultatet under de senaste 20 åren".

Ur geografisk synvinkel sade IEFP att arbetslösheten i juni minskade "i alla regioner i landet", med särskild tonvikt på Algarve, med en minskning med 51,2 % jämfört med året innan, och den autonoma regionen Madeira, som nu har 42,8 % färre registrerade arbetslösa. Omvänt är det i den autonoma regionen Azorerna och i centrum som man kan se de minsta minskningarna, 8,7 % respektive 17,9 %.

Den norra delen, med 108 642 registrerade, ligger på första plats i rankingen av regioner med flest arbetslösa. Därefter följer Lissabon och Tagusdalen med 97 530 personer och centrum med 37 349 personer. De minst registrerade områdena är Azorerna (5978), Algarve (9782), den autonoma regionen Madeira (10 904) och Alentejo (12 268).