Flygningen sker inom ramen för ett partnerskap som undertecknats av TAP, Galp och ANA - Aeroportos de Portugal, som har för avsikt att samarbeta för att utveckla, producera och leverera hållbara bränslen för storskalig luftfart, från avfall, spillolja och andra hållbara råvaror.

Fredagens flygning kommer att gå mellan Lissabon och Ponta Delgada i en Airbus 321LRneo. Tidigare har ett Air France- och ett Transavia-flyg redan landat i Portugal med dessa bränslen, men aldrig tidigare har ett flygplan tankats och startat från portugisiskt territorium med detta bränsle.

Bränslet innehöll 39 % material av förnybart ursprung (HEFA), med mindre totala utsläpp jämfört med det fossila alternativet. Utsläppsminskningen under denna flygning var 7,1 ton koldioxidekvivalenter (CO2eq), vilket motsvarar en minskning av de totala CO2-utsläppen med 35 %.