Detta tillkännagav José Luis Carneiro efter ett möte med den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd (ANEPC) i Carnaxide, Oeiras.

Enligt ministern har man i beslutet tagit hänsyn till den sjunkande genomsnittliga lågtemperaturen och den ökade luftfuktigheten på 10-20 procent.

José Luís Carneiro förklarade att restriktionerna från och med nu kommer att ha en regional karaktär och i enlighet med klassificeringen av brandfaran på landsbygden.

På söndag, tillade ministern, kommer situationen att utvärderas på nytt och man kommer att besluta om beslutet ska bibehållas eller ändras.