I debatten om nationens tillstånd meddelade premiärminister António Costa att han har slutfört ett avtal mellan den verkställande makten och den sociala sektorn för att se till att daghemmen för barn födda efter den 1 september 2021 är gratis för dem som går i daghem för första gången från och med september 2022.

Avtalet ingicks med União das Misericórdias Portuguesas (UMP) och National Confederation of Solidarity Institutions (CNIS) för att uppfylla en av de viktigaste åtgärderna i budgeten.

När CNIS ordförande kontaktades av Lusa avslöjade han inte vilka belopp som överenskommits med regeringen och vilka belopp för egenavgifter som kommer att betalas, men han tillade att staten från och med den 1 september kommer att betala samma belopp för alla barn som för första gången går på ett daghem inom den sociala sektorn, för att garantera att det är gratis för familjen.

Enligt Lino Maia kommer det under nästa läsår att finnas cirka 80 000 barn som går gratis på daghem, eftersom han uppskattar att det för närvarande finns cirka 50 000 barn som går gratis på daghem eftersom deras föräldrar tillhör den första och andra inkomstklassen, och han medger att ytterligare cirka 30 000 kommer att läggas till efter överenskommelsen med regeringen.

Enligt CNIS-ordföranden omfattar det belopp som staten betalar till exempel mat och hygien, medan föräldrarna behåller ansvaret för att betala för fritidsaktiviteter eller nödvändiga försäkringar.