År 2020 fanns det totalt 2 244 715 anställda i Portugal (TCO), med full arbetstid och full lön. Faro (35,8 %) och Funchal (31,8 %) var de så kallade funktionella stadsområden (FUA) som hade den högsta andelen anställda med tidsbegränsade kontrakt, det vill säga tidsbegränsade kontrakt.

Med värden över det nationella genomsnittet (29,1 %) hade områdena Braga (30,4 %), Aveiro (29,8 %), Póvoa de Varzim (29,7 %), Ponta Delgada (29,7 %) och Lissabon (29,6 %), medan Guimarães uppvisade det lägsta värdet för denna indikator, enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE).

Arbetstagare med tidsbegränsat anställningsavtal fick i genomsnitt mindre än majoriteten av de anställda i Portugal. Den genomsnittliga månadslönen bland dem med tidsbegränsade kontrakt var cirka 1 082 euro, ett värde som var 13 procent lägre än den totala genomsnittliga månadslönen. Endast i Lissabon (1 066 euro) och Porto (1 044 euro) var lönen högre än genomsnittet för dessa stadsområden, som låg på 1 041 euro.