Enligt generaldirektoratet för livsmedel och veterinärmedicin (DGAV) "Under augusti månad äger ytterligare en obligatorisk period för deklaration av svinbestånd rum, enligt PCEDA-meddelandet (plan för bekämpning och utrotning av Aujeszkys sjukdom) från generaldirektoratet för livsmedel och veterinärmedicin".

Enligt DGAV anses deklarationen av svinlagren vara en viktig hälsomässig åtgärd för att bekämpa Aujeszkys sjukdom och underlåtenhet att följa den medför sanktioner, t.ex. att aktören inte får utfärda transiteringsguider för svin direkt via iDigital, tills situationen är löst.

Anmälan av svinlagren kan göras direkt av aktören på IFAP-portalen, på alla avdelningar vid de regionala livsmedels- och veterinärmyndigheterna eller hos de lantbrukarorganisationer som är registrerade hos IFAP.

Enligt DGAV:s regler ska "deklarationer av svinlager som görs efter tidsfristen rapporteras den 1 i månaden för den föregående obligatoriska perioden", och som exempel anges att en deklaration som lämnas in den 2 november ska rapporteras den 1 augusti samma år.

Svinuppfödare måste lämna deklarationer tre gånger per år - i april, augusti och december.