Generaldirektoratet för kulturarv (DGPC) tillhandahöll siffror för 25 skyddade museer, monument och palats som visade att totalt 1 508 362 besökare togs emot mellan januari och juni i år, jämfört med 223 802 besökare under de första sex månaderna 2021.

Trots ökningen (+574 %), jämfört med samma period 2022, är antalet besökare dock fortfarande ungefär en tredjedel lägre än under perioden före pandemin, då mer än 2,3 miljoner besökare besökte platserna under första halvåret 2019.

De mest populära museerna

Jerónimos-klostret i Lissabon hade flest besökare med ett rekord på 363 766 inträde (28 005 under första halvåret 2021), följt av Belém-tornet med 227 219 (inget värde under föregående period på grund av stängning för arbeten, t.ex. museet för populär konst) och Batalha-klostret med 109 563 (22 451 under 2021).

Därefter följer Kristusklostret i Tomar med 104 175 besökare (20 017 förra året), nationalpalatset i Mafra med 97 261 (17 455), det nationella kakelmuseet med 86 857 (6 990) och det nationella tränarmuseet i Lissabon med 74 371 (10 854), Nationella Pantheon med 62 689 (5 481), Monografiska museet i Conímbriga med 62 384 (10 190), Nationella arkeologiska museet med 46 803 (16 498), Nationella museet för antik konst med 45 307 (11 056) och Nationalpalatset i Ajuda med 36 470 (12 803).

Under samma period registrerade Chiado National Museum i Lissabon 23 971 besökare (4 845), medan Soares dos Reis National Museum i Porto fick 19 096 besök (4 150), Machado de Castro National Museum i Coimbra 18 153 (4 676) och Grão Vasco National Museum i Viseu 14 723 (7 391).