Enligt rapporten litar 61 procent av portugiserna på de flesta nyheterna, oftast, vilket endast överträffas av Finland, där 69 procent av befolkningen litar på de flesta nyheterna, oftast.

I rapporten konstaterades lägre nivåer av allmänt förtroende på 21 av de 46 marknader som undersöktes i världen, vilket delvis vände upp de vinster som gjordes under Covid-19-pandemins höjdpunkt, medan den globala genomsnittliga nivån av förtroende var 42 procent.

Efter Finland och Portugal är de nästa länder med hög nivå av förtroende för nyheterna Sydafrika (61 procent), Danmark (58 procent), Nederländerna (56 procent), Norge (56 procent) och Thailand (53 procent).

I andra änden av skalan är länderna med lägst förtroende Storbritannien (34 procent), Frankrike (29 procent), Spanien (32 procent) och USA (26 procent).

INFOGRAFIK: @Land_geist