"Under första kvartalet 2022 ökade sparkvoten med 0,1 procentenheter (p.p.) i euroområdet och 0,2 p.p. i EU jämfört med föregående kvartal", säger Europeiska statistikbyrån. Under fjärde kvartalet 2021 låg den på 14,9 % i euroområdet och på 14,4 % i EU.

Mot bakgrund av kriget i Ukraina och den stigande inflationen uppger Eurostat också att hushållens sparkvot har ökat i sju av de 14 medlemsstater för vilka uppgifter finns tillgängliga, och fram till mars observerades de största ökningarna i Danmark (+5,1 p.p.), Belgien (+2,9 p.p.) och Finland (+1,2 p.p.).

Å andra sidan sjönk sparkvoten under första kvartalet i år i sju medlemsstater, med de största nedgångarna i Österrike (-5,2 p.p.), Spanien (-2,1 p.p.) och Portugal (- 1,4 p.p.).