"Vi kan betrakta en stor del av området som konsoliderat, med undantag för två eller tre små återanfall som man arbetar med med viktigt stöd från flygresurserna", sade Miguel Fonseca i ett uttalande vid 13.00-tiden.

Tjänstemannen tillade att han hade "goda förväntningar på eftermiddagen", eftersom vinden, trots temperaturökningen, kommer att förbli oförändrad med samma intensitet och i samma riktning fram till omkring klockan 18.00, vilket kommer att "ge en viss trygghet i planeringen".

"Vi har mer än 90 procent av området konsoliderat, med undantag för dessa två återaktiveringar. Vi har ingen aktiv front, det är bara lokala reaktiveringar", sade Miguel Fonseca.

Vid 13.30-tiden bekämpade 449 personer, 138 fordon och sju flygresurser fortfarande branden.