Detta är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad - eftersom institutet reviderade nedåt i maj månads uppgifter - men en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2021.

I ett tidigare publicerat informationsmeddelande uppgav INE att arbetslösheten hade ökat med 0,2 procentenheter i maj jämfört med april, till 6,1 %. Nu rapporterar institutet att arbetslösheten i maj var 6 procent.

När det gäller juni rapporterar INE att arbetslösheten ökade till 6,1 %, det vill säga "ett värde som är 0,1 procentenheter (p.p.) högre än föregående månad och 0,2 procentenheter (p.p.) högre än de tre föregående månaderna, men som är 0,6 procentenheter (p.p.) lägre än för ett år sedan".

I detta sammanhang ökade den arbetslösa befolkningen med 1 % i juni jämfört med maj till 313,7 tusen personer (ytterligare 3 tusen arbetslösa). Jämfört med samma period 2021 är det en minskning med 8,8 % (30 400 färre arbetslösa).