Regeringens program 1st Law syftar till att ge låginkomstfamiljer tillgång till anständiga bostäder. Regeringen har redan undertecknat avtal med 185 kommunala råd, vilket innebär att 52 436 bostäder är tillgängliga för tilldelning.

Hittills har dock endast 1 070 (2 %) faktiskt tilldelats och 2 891 (6 %) har kontrakterats, enligt uppgifter från ministeriet för infrastruktur och bostäder som Jornal de Notícias tagit del av.

Dessutom förutspås i planen för återhämtning och motståndskraft (PRR) att 26 000 bostäder kommer att vara klara i slutet av 2026.

Som rubriken i dagens utgåva av Jornal de Notícias förklarar började programmet med ett anslag på 700 miljoner euro fram till 2024, men kommunernas stora anslutning, i kombination med möjligheten till 100-procentig finansiering genom PRR, fick regeringen att vara mer ambitiös och den nuvarande investeringen "är mer än tre miljarder euro".

Infrastrukturministeriet avslöjar också att 26 000 bostäder kommer att finansieras genom PRR, medan resten kommer att ha "finansiering som delas mellan den centrala administrationen och respektive kommun". Under hela processen genomgår kommunerna tre steg: först undertecknas samarbetsavtalet, sedan kontrakteras arbetena och slutligen utförs arbetena och nycklarna överlämnas till de nya invånarna.

Regionen Lissabon och Tagusdalen har flest bostäder som ska tilldelas behövande familjer, med 39 procent av de undertecknade avtalen, till skillnad från regionerna Centrum, Azorerna och Madeira, som fortfarande inte har något avtal undertecknat.