Nyheten, som offentliggjordes i måndags i den nationella pressen, understryker att trots ökningen av antalet företag som har tillstånd att producera växten i Portugal för medicinska ändamål är produktionen huvudsakligen avsedd för export.

Torkad blomma, den enda cannabisbaserade produkt som är godkänd för försäljning i Portugal, började saluföras 2021 för behandling av olika patologier.