Beslutet tar hänsyn till "behovet av att organisera regelbundna, säkra och ordnade migrationsflöden, kampen mot olaglig migration och människohandel i samband med detta samt reglering och förenkling av villkoren för medborgarnas inresa och vistelse i Portugal", står det i beslutet.

Gruppens mål är att förenkla förfarandena för viseringsansökningar så att de kan beviljas snabbare.

Arbetsgruppen ska också föreslå åtgärder för att förstärka personalresurserna på de konsulära tjänster som har det största antalet viseringsansökningar och bedöma "behovet av att placera personer från SEF (utlännings- och gränsbevakningstjänsten) och IEFP, I.P. (Instituto do Emprego e de Vocational Training) på de tjänster som är mest utsatta för påtryckningar".

I ordern nämns också att gruppens "uppdrag" är "att upprätta en permanent kommunikationskanal mellan de enheter från olika regeringsområden som är involverade i viseringsprocesserna".