Uppgifterna om övervakning av dödligheten, som utarbetats på grundval av informationssystemet för dödsattester (SICO), visar att det fanns överdödlighet under nästan alla dagar i juli, med undantag för de två första (1 och 2) och de tre sista (29, 30 och 31).

Den 14 juli (med 458 dödsfall) var den dag som hade den högsta andelen överdödlighet (63,4 %).

Under 12 dagar i juli (mellan den 1 och 4, mellan den 12 och 16 samt den 18, 25 och 28) slogs rekord för den högsta extrema dödligheten: några daterades från 2010, andra från 2013 och andra från 2020.

För två veckor sedan avslöjade generaldirektoratet för hälsa (DGS) att Portugal hade registrerat en överdödlighet mellan den 7 och 18 juli, vilket motsvarar 1 063 dödsfall som tillskrivs de extrema temperaturerna som inträffade på kontinenten.