RTA:s ordförande sade till Lusa att förslagen, som man kommit överens om tillsammans med branschorganisationer och den portugisiska miljöbyrån (APA), ingår i en rad olika åtgärder som redan vidtas inom turism- och besöksnäringen för att minska vattenförbrukningen.

"Vi har skickat åtgärder som riktar sig till olika verksamhetsområden inom turistsektorn, särskilt hotellbranschen, eftersom golfbanorna redan bearbetas, bana för bana, tillsammans med Portugals miljöbyrå, som ett resultat av ett arbete som vi inledde 2020 med planen för vatteneffektivitet [i Algarve]", förklarade João Fernandes.

RTA:s förslag var "baserat" på "fyra områden", såsom "förvaltning, där turistanläggningar föreslår att regelbundna revisioner av vattenförbrukningen ska genomföras" och "att kunder och personal ska involveras i upptäckten av förluster", vilket gör det möjligt att "anta mer ansvarsfulla metoder för vattenanvändning", sade han.

Ytterligare information till kunderna om "rutiner för byte av lakan och handdukar, med en minsta användningstid för handdukar på två dagar", samt utbildning av anställda i särskilda avdelningar, t.ex. tvättstugor, för att de ska kunna anta beteenden som främjar vattenbesparingar är andra aspekter av RTA:s förslag, tillade han.