Enligt uppgifter från REN - Redes Energéticas Nacionais, "ökade elförbrukningen i Portugal med 7,2 % i juli, jämfört med samma period förra året, på grund av temperaturer över det normala". .

Samtidigt "uppmättes den 13, en onsdag, den högsta dagliga förbrukningen som någonsin registrerats i Portugal under sommarperioden, 163,5 GWh [gigawatttimme], vilket översteg den tidigare maximala förbrukningen, som registrerades 2010".

Enligt samma uppgifter, "med korrigering för effekterna av temperaturen och antalet arbetsdagar, var det en månatlig ökning på 4,9 % jämfört med året innan", uppgav REN.

Enligt företaget "ökade förbrukningen under årets första sju månader med 3,5 % jämfört med samma period föregående år, eller 3,3 % med temperaturkorrigering och arbetsdagar".