Det har varit mycket prat om denna räntehöjning på 50 punkter i medierna, men inte många har förklarat mekanismen tydligt och vad den exakt innebär. Sanningen är att ECB-rådet fastställer tre styrräntor, som alla ändrades i samband med den senaste höjningen. Låt oss gå igenom var och en av dem i detalj:

Ränta på huvudsakliga refinansieringstransaktioner

Kanske den viktigaste av ECB:s tre styrräntor, räntan på huvudsakliga refinansieringstransaktioner (MRO), är den viktigaste drivkraften för likviditet till det europeiska banksystemet. Enkelt uttryckt är detta den ränta till vilken bankerna kan låna från ECB under en veckas tid. När bankerna är i behov av likviditet kan de i princip få tillgång till denna facilitet och låna från Eurosystemet genom att ställa säkerheter.

Sedan förra veckan är denna ränta nu fastställd till 0,50 % efter en lång period på 0,00 %.Ränta på inlåningsfaciliteten

I motsats till föregående exempel är räntan på inlåningsfaciliteten den ränta som bankerna får för att göra inlåning över natten hos ECB. Ända sedan den globala finanskrisen bröt ut och hotade stabiliteten i den globala ekonomin har ECB (och andra centralbanker) sett till att denna ränta förblir så låg som möjligt, och tanken bakom detta tänkande är att se till att bankerna inte uppmuntras att deponera sina överskottsreserver, utan i stället låna ut denna likviditet direkt till ekonomin för att stimulera konsumtion och investeringar.

Ovanstående visar tydligt detta i praktiken. ECB sänkte inte bara denna ränta till 0 %, utan 2014 "experimenterade" de med negativa räntor (som går så lågt som -0,50 % 2019), ett tydligt budskap till affärsbankerna att deras likviditet inte ska parkeras hos centralbanken utan föras vidare till familjer och företag. 0,00 % är denna ränta nu.

Ränta på marginalutlåningsfaciliteten

Den sista av de tre styrräntor som ECB fastställer är räntan på marginalutlåningsfaciliteten. Detta utlåningsinstrument liknar i allt väsentligt räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, men i stället för att bankerna lånar från ECB under en veckas tid används denna facilitet för lån över natten. Bankerna måste fortfarande ställa säkerheter för denna utlåningsfacilitet och kommer att få betala en högre ränta jämfört med MRO. Denna ränta höjdes också med 50 bps, till 0,70 %.


Vad innebär detta?

Inflationen har varit ett dominerande ämne under 2022 och centralbankernas penningpolitik har varit i fokus av denna anledning.

Efter år av nollräntor eller räntor nära noll, för att stimulera ekonomin genom att stimulera investeringar och konsumtion, har centralbankerna nu tvingats bromsa denna dynamik i ett försök att tämja inflationen genom att tvinga ekonomierna att sakta ner.

När räntorna rör sig uppåt blir krediterna dyrare, företagen kyls av, tillgångspriserna kan bli mer volatila och penningmängden minskar. Allt detta konvergerar till den yttersta förväntningen att få ner inflationen till en acceptabel nivå och säkerställa prisstabilitet, vilket i slutändan är centralbankernas främsta mål.