"Förvärvet är strategiskt viktigt för koncernen eftersom det kommer att påskynda Burger Kings utveckling på den portugisiska marknaden. Stödet från vår partner Cinvenm var avgörande för att framgångsrikt slutföra denna transaktion. Vi vill främja varumärkets geografiska diversifiering genom en innovativ och hållbar restaurangmodell", underströk Gregorio Jiménez, ordförande för RB Iberia.

Burger King har för närvarande 164 restauranger i Portugal, varav 137 är franchisedrivna och 27 ägda. År 2021 uppgick varumärkets försäljning till 145 miljoner euro på den portugisiska marknaden.