Enligt en rapport från Jornal de Negócios (betald tillgång) är Portugal näst efter Österrike, vars genomsnittliga ränta i juni för dem som bundit räntan i upp till ett år var 1,14 procent, medan genomsnittet i euroområdet var 1,66 procent. Irländska familjer bär den största bördan, med en kostnad som kan uppgå till 3,47 procent, enligt uppgifter från Europeiska centralbanken (ECB).