Enligt partiet var syftet med demonstrationen att "vädja till platser som Zoomarine att sluta inkludera cirkusföreställningar med vilda djur i sin affärsmodell, och till företaget självt att rehabilitera sina djur i en fristad i naturen".

PAN fortsätter att hävda att "nöjesparken kan på så sätt förnya sin nationella och internationella image och ersätta den med alternativ som inte innebär att djuren hålls i fångenskap, i utrymmen som är 200 000 gånger mindre än de områden de skulle ha i sin naturliga livsmiljö och som är avskilda från deras sociala, familjära och kulturella strukturer".

"PAN-partiet är inte emot Zoomarine, tvärtom, det erkänner dess sociala och ekonomiska värde i regionen och kräver endast en förändring av dess affärsmodell, med tanke på att Zoomarine skulle kunna vara en pionjär i skapandet av det första naturreservatet för djur i Portugal.

"Det finns en lång väg att gå och PAN Algarve har för avsikt att stå på lösningarnas sida och samarbeta med Zoomarine i sökandet efter hållbara åtaganden, både ekonomiskt och miljömässigt, och i respekt för alla djur.

"Vi har redan begärt ett möte med direktören för utrymmet för att prata om möjliga alternativ för en framtid som inte innebär cirkusexploatering av kännande vilda djur."