En undersökning som publicerades den 2 augusti av det nationella statistikinstitutet (INE) visar att 10 % av befolkningen nu lever under överbefolkade förhållanden . Algarve-regionen, som har det högsta genomsnittliga bostadspriset i landet, rapporterar den värsta trängselgraden med 13,7 %, tätt följt av storstadsområdena Lissabon (13 %) och Porto (11,3 %).

Traditionellt sett gäller trångboddhet hyresbostäder där hyrorna justeras årligen med ett värde som fastställs i statistiken som beräknas i slutet av augusti. Om inflationen på årsbasis i juni 2022 bibehålls på 9 % under de två följande månaderna kommer den faktor som skall användas för att beräkna höjningar från och med den 1 januari 23 att vara 5,5 %, vilket kommer att vara det högsta värdet sedan 1994.

Den statistiska modell som används av INE är en modell med familjegrupper bestående av tre vuxna och två eller fler barn som bor i bostäder med tre eller fyra avdelningar, men i praktiken har de små sovrummen ofta sängar med våningssängar, medan sofforna används för att sova i köks- och vardagsrum med dubbla användningsområden. De boende delar på ett enda inbyggt wc/duschrum. På landsbygden finns det fortfarande stugor som endast har ett externt wc och avlopp till en septisk tank.

Överbefolkningen ökar också i ägda fastigheter, särskilt där unga par har övertalats av långivarna att ingå långfristiga hypoteksavtal med amorteringar som ligger nästan 100 % över marknadsvärdet. Efter en "smekmånadsperiod" med låga amorteringar kan de åtföljande problemen i form av arbetslöshet och ohälsa samt kostnaderna för att uppfostra barn minska den disponibla inkomsten till en nivå där det finns ett dilemma mellan att hyra ut en del av bostaden eller att flytta till en hyresbostad och sälja med förlust.

I de fall då familjerna reduceras till att endast ha en inkomsttagare finns det nu en risk för att nästan 20 % av hushållen lever i fattigdom. En del hyresbostäder delas naturligtvis av unga, barnlösa personer som har en inkomst som gör att de gemensamt kan täcka kostnaderna, vilket gör att förhållandet mellan utgifter och individuella utrymmesbehov är mer gynnsamt.De demografiska uppgifterna om hyresbostäderna varierar från år till år och från region till region, men man kan säga att många av de portugiser som lever under sådana bedrövliga förhållanden är de arbetare och socialarbetare som tillhandahåller viktiga kommunala tjänster och utför de smutsiga, tunga arbetsuppgifter som gör det så bekvämt och trevligt att leva i Portugal för ett övre samhälle som i allt högre grad består av utlänningar från länder utanför EU.

Förutom det överhängande hotet om årliga hyreshöjningar måste både hyresgäster och ägare förbereda sig på den oundvikliga ökningen av energiräkningar, bostadsrätts- och försäkringsavgifter som kommer att överstiga 5,5 %. Dessa utgifter kommer att absorbera en stor del av det som kan kallas "disponibel nettointäkt". För många familjer kommer det att bli ett val mellan att värma upp och äta!

Utan tvekan har denna förvärrade bostadskris förvärrats av utländska investerare (särskilt privata kapitalbolag av amerikanskt/israeliskt ursprung) som måste ta på sig ansvaret för de hårda levnadsförhållanden som arbetstagarna och deras familjer nu tvingas acceptera.Kontantaffärer för att köpa sociala bostäder har resulterat i att fastigheter i den lägre kategorin har rustats upp för omedelbar vidareförsäljning eller för kortsiktig uthyrning genom exempelvis Airbnb till turister och andra besökare. Detta har lett till att hela stadsdelars portugisiska karaktär snabbt har förstörts och att "lokalbefolkningen" har tvingats flytta till billigare förorter.

En viss omedelbar lindring skulle kunna uppnås genom att införa lagstiftning för att återupprätta värdiga relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, där hyreskontrakt skulle gälla för en period av ett år för fullt möblerade bostäder och tre år för omöblerade bostäder, med full besittningsskydd (utom vid illvilliga överträdelser) och med hyror som fastställs för dessa perioder. Om man inte kan komma överens om hyreshöjningar kan man överklaga till oberoende hyresdomstolar som tar hänsyn till alla faktorer innan de gör en bedömning baserad på faktorer som läge och kvalitet snarare än kall statistik. Det skulle också vara bra om statliga räntefria lån kunde ges till bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar för förbättringar som utvändig isolering, vattentäthet och minskning av brandrisker.

Vidare måste utländska investerares verksamhet på den portugisiska bostadsmarknaden begränsas genom att återinföra skatter på kapitalimport och begränsa köp till bostäder med värderingar för IMI över en mediannivå.

Men vad som kan göras för att stoppa många portugisers glidning in i ett tillstånd av fattigdom på grund av den lömska inflationsökningen är svårt att förutse i den nuvarande politiska situationen där ledarskapet är korrumperat av påverkare som får betalt för att främja för att tillgodose den rovgiriga kapitalismens och etablissemangets intressen. ,

Om bussar, tåg och lastbilar skall kunna köras, mark bearbetas och liv räddas måste ett omfattande program för rättvis lönejustering och utbetalning av sociala förmåner snabbt införas . Från var och en efter förmåga; till var och en efter behov.