Det andra fallet inträffade också i gryningen den 31 juli och gällde en liten segelbåt på väg från Algarve till Lissabon med två män ombord som väcktes av ljudet från kollisionen. Rodret betades av orkanerna och båten transporterades slutligen till en torrdocka.

Det andra fartyget hade haft mindre tur och sjönk efter att ha stött på orkaner samma natt, vilket ledde till att alla fem besättningsmedlemmar behövde räddas av flottan.