Alla utrymmen med direkt ingång från gatan har fram till den 30 september på sig att installera ett system med dörrar som förblir stängda när ingen går in eller ut. Dessutom har de fram till den 2 september på sig att lägga ut information om innetemperaturer och åtgärder som vidtagits för att spara energi.

Dessa energibesparingsåtgärder, som kommer att gälla fram till november 2023, omfattar officiella byggnader och offentliga förvaltningsbyggnader, kommersiella lokaler, hotell och restauranger, kulturlokaler (t.ex. biografer, teatrar, museer eller auditorier), tåg, bussar och flygplatser.

I det dekret som offentliggjorts av den spanska regeringen föreskrivs undantag för luftkonditionering och uppvärmning av utrymmen som kök i restauranger, gym, frisörer, sjukhus, vårdhem och laboratorier. Den offentliga belysningen förblir oförändrad, men belysningen av skyltfönster och offentliga byggnader som inte används måste släckas från och med kl. 22.00.

"Energibesparingar är det snabbaste och mest ekonomiska sättet att möta den nuvarande energikrisen och minska räkningarna", försvarar den spanska regeringen.

De åtgärder med omedelbar verkan som träder i kraft vid midnatt kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder, i samordning med regionala regeringar och lokala myndigheter, och den spanska regeringen garanterar att den kommer att godkänna en mer fullständig "beredskapsplan" i september.