Enligt en undersökning från den portugisiska försäkringsföreningen APS var Leiria det distrikt där flest skador anmäldes, men skador med större förluster anmäldes i distrikten Faro och Aveiro.

Nästan alla anmälda skador gäller multiriskförsäkringar, både kommersiella och industriella försäkringar (49 %) och bostadsförsäkringar (37 %).

"Den situation som landet har genomgått den senaste tiden och den ökande frekvensen av de klimathändelser som ligger till grund för den förstärker vikten av försäkringar som ett element för att mildra de förluster som drabbat landet och som en stabilitetsfaktor i människors och företags liv", säger APS:s ordförande José Galamba de Oliveira.