Brownies är en del av Girlguiding, den ledande välgörenhetsorganisationen för flickor och unga kvinnor i Storbritannien. Girlguiding är verksamt i alla delar av Storbritannien och runt om i världen genom British Girlguiding Overseas (BGO), på platser där det är omöjligt eller olämpligt för flickor att gå med i lokala organisationer, till exempel på grund av språk eller kultur. Det ger flickor utrymme att vara sig själva, ha roligt, bygga upp vänskapsband, få värdefulla färdigheter för livet och göra en positiv skillnad i sina liv och samhällen.

Girlguiding bygger upp flickors självförtroende och höjer deras ambitioner, ger dem chansen att upptäcka sin fulla potential och uppmuntrar dem att bli en kraftfull kraft för det goda. Girlguiding har avdelningar för åldersgrupper från 5 till 18 år.


Flickornas säkerhet och trygghet är av största vikt, så alla ledare genomgår rekryteringskontroller, får utbildning och följer Girlguidings uppförandekod och skyddspolicy och -förfaranden.

Om du eller dina döttrar i åldrarna 7-10 år vill vara med på det roliga kan du läsa mer på Girlguidings webbplats där du kan anmäla ditt intresse för att bli en Brownie eller en vuxen medhjälpare.

Mer information finns på https://www.girlguiding.org.uk/ och för att komma i kontakt med Brownie-ledaren kan du skicka ett e-postmeddelande till 1st.estoril.brownies@gmail.com.