Enligt verkställande organets beräkningar behövs det mellan 45 000 och 50 000 arbetare inom turistsektorn, och i detta syfte utarbetades ett nytt dekret, som redan har offentliggjorts av republikens president, som ändrar det rättsliga systemet för inresa, vistelse, utresa och avlägsnande av utlänningar på det nationella territoriet, parallellt med de nuvarande lönevillkoren inom turismen.

I ett uttalande förklarar CTP att man "hoppas" att detta dekret "kommer att göra det möjligt att locka mer arbetskraft till turismen". Organisationen har dock "vissa reservationer när det gäller de offentliga myndigheternas förmåga att med hjälp av denna lagstiftning agera på ett obyråkratiskt och snabbt sätt för att uppmuntra fler utlänningar att stärka arbetsmarknaden".

"För CTP är det viktigt att denna process blir effektiv, eftersom den kan locka arbetskraft till turismen vid en tidpunkt då det råder brist på personer som vill arbeta inom sektorn".