Enligt uppgifter som den portugisiska bilföreningen (ACAP) har lämnat till ECO registrerades fram till juni i år 75 449 nya bilar i Portugal, varav 48 863 var begagnade bilar som hade importerats från utlandet, vilket motsvarar 64,76 % av marknaden för nya bilar.

"Det finns inte tillräckligt med utbud på den nationella marknaden för begagnade bilar", beklagar ACAP:s generalsekreterare Helder Pedro. "Eftersom det är mycket svårt att få tag på nya fordon måste man i stället köpa en begagnad bil".

Vikten av begagnade bilar på nya registreringsskyltar har accelererat sedan covid-19, först på grund av låsningarna, senare på grund av bristen på halvledare. År 2020 stod begagnade bilar för 39,91 procent av marknaden för nya registreringar. 2021 ökade andelen till 49,4 procent.

Redan innan dess hade begagnade bilar ökat i betydelse på den nationella marknaden: 2017 motsvarade de 29,8 procent av nybilarna, 2018 var representationen 33,83 procent, och året före covid-19 var vikten 35,48 procent.

Om man bara räknar med siffrorna för första halvåret: det importeras fler begagnade bilar under 2022 än under vart och ett av de föregående åren, fram till 2019 (38 069 bilar).