Enligt en rapport från ECO var det i början av juli som Portugal fick de första doserna av vaccinet mot apkoppor, som Europeiska kommissionen hade köpt in för att dela ut till de medlemsstater som drabbats hårdast av utbrottet. Nu, ungefär en månad senare, har "143 doser redan administrerats", enligt en officiell källa från DGS till ECO.

Endast 5 % av vaccinerna har alltså administrerats. DGS påminner om att "nära kontakter till bekräftade fall kan få vaccinet".

"Helst ska vaccinationen utföras inom de första fyra dagarna efter den sista nära kontakten med ett fall, och denna period kan gå upp till 14 dagar om personen förblir symtomfri", angav hälsomyndigheten när vaccinationsstandarden offentliggjordes.

Enligt den senaste veckobulletinen från DGS har 616 fall av apkoppor rapporterats på SINAVEmed fram till den 3 augusti 2022. Av dessa tillhör de flesta åldersgruppen mellan 30 och 39 år (262; 43 %) och de flesta fallen är män (534; 99,6 %).

DGS "är uppmärksam på den epidemiologiska situationen, både nationellt och internationellt, och övervakar och anpassar vid behov genomförandet av folkhälsoinsatser, särskilt när det gäller vaccinering", säger en officiell källa till ECO.