"Mot bakgrund av analysresultaten och efter råd från Algarves regionala hälsomyndighet har badförbudet på denna strand upphävts och instruktioner har givits om att hissa den gröna flaggan igen", står det i ett meddelande som publicerats på den nationella sjöfartsmyndighetens (AMN) webbplats.

Förbudet upphävdes efter att en ny analys av vattenkvaliteten utförts av den portugisiska miljöbyrån (APA), vars resultat "visar att de mikrobiologiska värdena ligger inom kvalitetsparametrarna".

Badförbudet vid Batata-stranden, som ligger vid inloppet till Lagos hamn, utfärdades i tisdags efter att en analys av vattenkvaliteten visat att de mikrobiologiska värdena låg över referensparametrarna.

AMN uppgav då att den analys av vattenkvaliteten som APA gjort visade att vattnet var "olämpligt för bad".