"I juni var den uppskattade årsförändringen i indexet för nybyggnadskostnader för bostäder (ICCHN) 12,9 %, vilket är 0,6 procentenheter (p.p.) lägre än i maj. Materialpriserna ökade med 17,2 %, vilket var en avmattning med 1,6 p.p. jämfört med föregående månad, och arbetskraftskostnaden ökade med 6,9 % (6,2 % i maj)", står det i INE-bulletinen.

Enligt samma källa "bidrog materialkostnaderna med 10,0 procentenheter till att skapa ICCHN:s årliga förändringstakt (11,0 procentenheter i maj) och arbetskraftskomponenten ökade sitt bidrag till 2,9 procentenheter (2,5 procentenheter föregående månad)".

Priserna på keramiska produkter skjuter i höjden

INE tillägger också att keramiska produkter var, bland de olika materialen, de som ökade mest i årstakt: cirka 80 %.

Stål, trä och träderivat, snickerier och PVC-rör ökade med över 20 % på årsbasis.