António Costa fick en fråga om uttalanden från PS-ordföranden Carlos César, som krävde att man skulle införa en skatt på företagens extraordinära vinster.

Som svar betonade premiärministern att regeringen inte bortser från "situationen att det finns företag vars verksamhet har gynnats onormalt mycket av att priserna har stigit".

Costa sade dock att "för vissa av dem är det nödvändigt att ta hänsyn till" att det redan finns "tilläggsavgifter och fler tilläggsavgifter".

"Därför är vår situation inte helt jämförbar med förekomsten [av skatten] i andra länder. Och detta måste beaktas, eftersom man redan betalar en tilläggsavgift och en tilläggsavgift ovanpå tilläggsavgiften, är det kanske inte längre rimligt att kräva en tredje tilläggsavgift. Och därför måste man titta noga på detta", betonade han.

Premiärministern betonade att den verkställande makten "analyserar situationen" för att se om denna skatt "är berättigad", nämligen genom en undersökning för att förstå "vilka fördelar andra länder som redan har vidtagit, eller som redan har meddelat att de kommer att vidta åtgärder av denna typ av åtgärder" har.

"För att anta en åtgärd bara för att säga att vi har antagit en tilläggsavgift för att ta ut en tilläggsavgift, och om det sedan leder till lite eller ingenting, (...) så är det meningslöst", betonade han.