Icke-lönekostnaderna bidrog mer till denna utveckling än lönekostnaderna, som ökade med 6,3 %. Under denna period ökade också den genomsnittliga kostnaden per arbetstagare med 4 % och antalet arbetade timmar minskade med 1,5 %.

"Under andra kvartalet 2022 ökade arbetskostnadsindexet (ICT) med 5,7 % jämfört med samma period 2021 (det hade ökat med 1,4 % under föregående kvartal). Lönekostnaderna (per faktiskt arbetad timme) ökade med 5,6 % (0,7 % under föregående kvartal) och övriga arbetskostnader (också per faktiskt arbetad timme) ökade med 6,3 % (4,2 % under föregående kvartal)", säger INE.