Sedan den 1 januari har bränder ödelagt 662 776 hektar skog i Europeiska unionen, enligt uppgifter som uppdaterades på söndagen av det europeiska informationssystemet för skogsbränder (EFFIS), som upprätthåller jämförbar statistik sedan 2006, tack vare satellitbilder från det europeiska programmet. Copernicus.

Det område som är mest drabbat av bränderna är Iberiska halvön och även om högsäsongen för bränder ännu inte är över visar uppgifter från Europeiska unionen på den allvarligaste situation som någonsin upplevts vid denna tid på året.

Det tidigare rekordet för Europa var 2017, då 420 913 hektar hade brunnit fram till den 13 augusti och 988 087 hektar totalt för året, mer än 400 000 hektar under en enda månad.

Spanien, med en svår torka och flera värme vågor i sommar, har 246 278 hektar härjats av bränder, främst i Galicien i nordväst.

När det gäller brända områden är Rumänien (150 528 hektar), Portugal (75 277 hektar) och Frankrike (61 289 hektar) de mest drabbade länderna efter Spanien, enligt uppgifter från Europeiska kommissionen.